پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت فراه، یک فروشنده مواد مخدر را از مربوطات قریه عسکرآباد شهر فراه همراه با مقداری مواد مخدر بازداشت کرده است

۱۳ دلو ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.