پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، در 5 عملیات جداگانه، 9 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از مربوطات نواحی دوم، سوم، دوازدهم و ولسوالی بگرامی ولایت کابل بازداشت نمود

۶ سرطان ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.