پولیس مبارزه با مواد مخدر در دروازه‌ شمال شهر کابل، دو تن را به ارتکاب قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده و از نزد آنها، 15 کیلوگرام چرس و یکعراده موتر بدست آمد

۱۵ جدی ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.