پولیس مبارزه با مواد مخدر‌ وزارت امور داخله مقدار ۷،۶۳۱ کیلوگرام مواد مخدر نوع هیروئین را که در داخل میزهای تزئینی بشکل ماهرانه جابجا گردیده بود در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کشف کرد

۲۱ حمل ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.