پولیس مبارزه با مواد مخدر، سه تن را هنگامی ‌که به تعداد 190 کپسول مواد مخدر را بلعیده و قصد قاچاق آن را به بیرون از کشور داشتند، از میدان هوایی بین ‌المللی حامد کرزی بازداشت نمود

۶ عقرب ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.