پولیس مبارزه با مواد مخدر، در عملیات جداگانه در ولایتهای ننگرهار، کابل و هرات، هشت فروشنده مواد مخدر را دستگیر و به تعداد 3270 قرص تابلیت (K) و مقداری پول نقد نیز از نزد آنها به دست آورد

۱۷ دلو ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.