پولیس مبارزه با مواد مخدر، در سه عملیات جداگانه، چهار قاچاقبر مواد مخدر را همراه با 280 کیلوگرام تریاک، 187 کیلوگرام خاشخاش، 5400 کیلوگرام بنگدانه، 970 کیلوگرام غوزه کوکنار و سه عراده موتر از ولایت نیمروز بازداشت کرد

۲۰ دلو ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.