پولیس كابل، 2 تن را در پیوند به سرقت های مسلحانه و حمل سلاح غير قانونی از ناحیه هفتم شهر کابل، شناسايی و بازداشت کرد؛ از نزد این افراد دو میل سلاح و یک قبضه برچه به دست آمده است

۱۹ سرطان ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.