وزارت معارف می گوید که در سال روان، برای ۲۱۴۵ معلم به شمول معلمین زن در کابل و هرات، به مبلغ ۴۷۵۰۲۰۰۰ افغانی از طریق صندوق قرضه برای معلم، قرضه پرداخت شده است

۴ جدی ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.