منسوبین قطعه خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، در عملیات روز گذشته در نواحی دوم، چهارم، یازدهم، دوازدهم و ولسوالی بگرامی کابل، ۹ تن از خورده فروشان مواد مخدر را بازداشت کردند

۱۹ سرطان ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.