مقدار 2211 کیلوگرام مواد مخدر مختلف النوع از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان حریق گردید

۲۴ دلو ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.