«صدام» حین چپاول موبایل یک دختر از سوی پولیس لباس شخصی در منطقه مکروریان کهنه در حوزه شانزدهم امنیتی شهر کابل دستگیر شد

۲۶ جدی ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.