شماری از معلولین و معیوبین امروز (۶عقرب) نسبت به درخواست حقوقشان، روبروی دروازه وزارت دفاع ملی دست به تجمع زده و سرک مرادخانی را بروی ترافیک مسدود کردند.

۶ عقرب ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.