رئیس جمهور غنی در فرمان تازه، هشت شرکت دولتی را با هم ادغام کرده و یک شرکت به نام «شرکت انکشاف ملی» ایجاد کرده است

۱۶ دلو ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.