دو کمیشن کار حرفوی که ویزه کشور پاکستان را می گرفتند، در یک عملیات کشفی پولیس مبارزه با جرایم جنایی کابل حین اخذ مبلغ 400 چهار صد دالر باالفعل بازداشت شدند

۱۳ قوس ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.