دزدان مسلح برای گرفتن موبایل و پول، یک جوان به نام «علی سینا» را در منطقه دشت برچی شهر کابل به شدت زخمی کرده و فرار کردند، این جوان در راه شفاخانه جان باخت

۱۵ جدی ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.