تروریستان طالب شب گذشته(21 سنبله) بر پوسته های پولیس ملی و محلی در منطقه ناخونی ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به صورت گروهی حمله کرده اند.

۲۲ سنبله ۱۳۹۷