سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

۵۰۰۰ هزار نفر قربانی جنایت عربستان در منا

5607b58d5ba7fگزارشهای غیر رسمی حاکی از آن است که آمار قربانیان جنایت منا به ۵۰۰۰ هزار نفر رسیده است که علت آن اهمال و بی توجهی در امداد رسانی نیروهای امداد عربستان به حجاج حادثه دیده بوده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس این گزارش و به نقل از منابع آگاه، عربستان می کوشد تا آمار قربانیان را کمتر از آمار واقعی نشان دهد در حالی که آمار کشته شدگان جنایت منا که بر اثر اهمال و کم کاری امدادرسانی عربستان صورت گرفته به ۵۰۰۰ هزار نفر رسیده است.

گفتنی است وزیر کشور عربستان در پی افزایش تعداد آمار کشته شدگان جنایت منا دستور داده است که قربانیان در گورهای دسته جمعی و بدون شناسایی دفن شوند.