پیوستن گروه المرابطون الجزایر به داعش تکذیب شد

۶ سرطان ۱۳۹۴

رهبر گروه المرابطون الجزایر، خبر انظمام این گروه به داعش را تکذیب کرد. مختاربلمختار با اشاره به عدم استقبال مردم الجزایر از داعش گفت: عدنان ابوالولید الصحراوی خودسرانه و در مخالفت آشکار با ضوابط اقدام به انتشار این خبر کرده است.

وی در ادامه افزود، هرچند ابوالولید از عناصر برجسته مجلس شورای المرابطون است اما توان تحمیل خواسته خود برگروه را ندارد. گفتنی است برخی مطبوعات و رسانه ها در مورخه ۱۳/۵/۲۰۱۵ از پیوستن المرابطون به داعش خبر داده بودند.

استقبال ،

الجزایر،

المرابطون ،

انظمام ،

داعش ،

مختاربلمختار ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed