پافشاری رژیم اشغالگر قدس، بر ساکت کردن مالکین حقیقی

۲ جدی ۱۳۹۵

منابعى از ليست عربى متحد در کنست اسرائيل از نيت حزب هاى راست براى طرح پروژه ى اصلاح قانون ممنوعيت پخش اذان در مساجد قدس و داخل خط سبز پرده برداشتند.

طبق اين اصلاحيه “ممنوعيت پخش اذان صبح (به طور ويژه) در قدس و شهرهايى كه جمعيت يهودى زيادى دارند” مطرح شده است.

اين منابع تاكيد كردند، طرح اين اصلاحيه از جانب حزب “ليكود” و حزب “خانه یهود” صورت گرفته و در حضور اعضاى کنست مطرح گردیده تا طى روزهاى آتى در برنامه اجرايى قرار گيرد.

کنست تصويب قانون ممنوعيت پخش اذان را به دليل مخالفت وزرا و نمايندگان “حريديم”به سبب نگرانى از ممنوعيت شيپور شنبه از كليساهاى يهودى كه جمعه شب ها پخش می شود، به تعويق انداخت.

اذان،

اسرائیل،

کنست،

يهودى،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.