وقتی هکر ها به مدل خودشان به راهپیمایی روز قدس می روند.

۹ سرطان ۱۳۹۵

1018تجربه سالهای گذشته در مورد روز قدس نشان می دهد که هکر های آزادی خواه فارغ از اینکه دینشان چیست و در چه کشور زندگی می کنند، هر ساله روز قدس را به روش خودشان برگزار می کنند. جستجویی در میان اخبار سالهای گذشته مبین همین امر است.

 سال 2011 شاهد هک 114 سایت اسرائیلی بودیم، سال 2012 تعداد سایتهای هک شده در عملیات OpIsrael به 663 سایت رسید. اختلال عمومی در سایتهای رسمی رژیم اشغالگر قدس در سال 2013 را گروه هکری quds freedom به عهده گرفت و در سال 2014 گروه Anonymous خبر هک شدن 500 سایت اسرائیلی را منتشر نمود.  گروه Gaza Cyber Spirit توانست در سال گذشته حدود 600 سایت اسرائیلی را از دسترس خارج کند. حال باید منتظر روز قدس امسال بود تا ببینیم هکرهای آزادی خواه دنیا امسال چه تعدادی از  سایتهای این رژیم متخاصم را هدف میگیرند.

آزادی خواه،

سایتهای،

قدس،

هکر های،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed