وزیر داخله عربستان دستور دفن قربانیان منا را در گورهای دسته جمعی صادر کرد

۹ میزان ۱۳۹۴

gal.Mohammed.bin.nayef.jpg_-1_-1محمد بن نایف آل سعود وزیر کشور عربستان به بهانه عدم امکان شناسایی اجساد قربانیان جنایت منا دستور داده است تا اجساد قربانیان منا در گورهای دسته جمعی دفن شوند.

این در حالی است که امکان شناسایی اجساد از طریق آزمایش”DNA” به راحتی قابل انجام است اما به نظر می رسد که عربستان با این کار می خواهد سر پوشی بر مفقود شدن برخی مقامات ایرانی در جریان حادثه بگذارد که با بهانه کردن خطر انتشار بیماری و عدم امکان شناسایی اجساد، دستور دفن حجاج جان باخته در گورهای دسته جمعی را صادر کرده است.

گفتنی است برخی کارشناسان بر این باورند که جنایت منا اقدامی مدیریت شده و پاسخی بود از سوی عربستان که پیشتر اعلام کرده بود در صورت برگزاری مراسم برائت از مشرکان توسط شیعیان ایران و سایر کشورها در منا با آنان برخورد خواهد شد. #نه_به_آل_سعود

دسته جمعی،

صادر،

عربستان،

گور،

منا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed