هرتسوگ: قانون جدید توسعه شهرک سازی جنون آمیز است

۱۹ دلو ۱۳۹۵

رهبر مخالفان در پارلمان رژیم اسرائیل، قانون جدید توسعه شهرک سازی را در زمینهای باقیمانده برای فلسطینیان در فلسطین اشغالی، جنون آمیز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، اسحاق هرتسوگ در نشست پارلمان رژیم (کنست) رژیم اسرائیل خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت: بنیامین صبر کن، بنیامین بایست. برو فکر کن. تو در شرایط دشواری هستی. از این قانون جنون آمیز حمایت نکن.

هرتسوگ افزود: این قانون تهدیدی برای ویرانی دموکراسی اسرائیل است و جایگاه جهانی اسرائیل را تضعیف می کند. تصویب این قانون تهدیدی برای فرماندهان ارتش و سران اسرائیل است. این قانون به طور کامل با موضع دادستانی تناقض دارد.

وی خاطر نشان کرد: قوانینی بر روی پرچم های سیاه نوشته شده است. این قانون همان قانون است. این قانون حقیرانه به مثابه اعلام الحاق مناطق فلسطینی به اسرائیل است.

اسحق،

اسرائیل،

جنون آمیز،

شهرک سازی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.