نشست محرمانه رژیم اسرائیل با فرماندهان گروه های تروریستی

۶ سرطان ۱۳۹۴

بحران به دستگاههای امنیتی رژیم اسرائیل کشیده شددستگاه های امنیتی رژیم اسرائیل با فرماندهان گروه های تروریستی نشست مشترک برگزار کردند.

طبق گزارش بدست آمده از منابع آگاه تعدادی از فرماندهان جبهه النصره در نشست محرمانه با افسران اطلاعاتی رژیم اسرائیل؛ نقشه جغرافیایی، حدود مرزهای مناطق تحت تسلط ارتش سوریه و گروه های تروریستی را بررسی و افسران اسرائیلی اطلاعات ذی قیمتی برای انجام عملیات علیه ارتش سوریه در اختیار گروه های تروریستی قرار داده است.

امنیتی ،

تروریستی ،

دستگاه های،

رژیم اسرائیل،

نشست


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed