سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

فرصت‌های جدید اسرائیل در منطقه

10636118_676063769150371_2641419633307732494_nخبرگزاری اسرائیلی المصدر نوشته است که هم اکنون در سرزمین های اشغالی سخن از فرصت ایجاد شده برای نزدیکی زودهنگام اسرائیل و عربستان است. اسرائیل هم اکنون به فرصت های جدید در منطقه می اندیشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از المصدر، عربستان پس از بهبود روابط ایران و آمریکا به نوعی خود را متضرر دیده و این زمینه‌ای برای نزدیکی بیش از پیش عربستان به اسرائیل است. کمک غیرمستقیم اسرائیل به اردوگاه سُنی در خاورمیانه و در رأس آن عربستان سعودی امر جدیدی به شمار نمی رود.

هم اکنون بحث مسئولان اسرائیلی، بر سر منافع مشترک با کشورهای خلیج فارس در منطقه و ایجاد همکاری مشترک به ویژه در مورد رویاروئی با ایران است. اسرائیل هم اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می کند که دارای منافع مشترکی با کشورهای خلیج فارس شده، به طوری که ایران به دشمن مشترک هر دو طرف تبدیل شده است.

 همچنین حزب الله هم پیمان ایران در منطقه، به دشمن مشترک اسرائیل و عربستان سعودی تبدیل شده، به ویژه پس از آنکه عربستان مانع پخش برنامه های (ماهواره ای) شبکه تلویزیونی “المنار” وابسته به این گروه ،شده است. مواضع هر دو در خصوص نظام اسد نیز مشابه است. از نشانه های نزدیکی میان اسرائیل و عربستان سعودی، نشست خبری “دور گولد” مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل با نشریه سعودی “ایلاف” در بیت المقدس است.

“گولد” که هم اکنون به نوعی مسئول روابط خارجی اسرائیل است، در این نشست بر اهمیت برقراری روابط و انجام توافقات با کشورهای عربی تأکید کرده است. وی همچنین به منافع مشترک رژیم اسرائیل با کشورهای منطقه به ویژه در زمینه خطر ایران اشاره کرده است.