سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

شورای همکاری خلیج فارس حزب الله را تحریم رسانه ای کرد

شورای همکاری: حزب الله لبنان سازمان تروریستی است!شورای همکاری خلیج فارس در نشست دیروز خود حزب الله را تحریم رسانه‌ای هم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزرای رسانه‌ای اعضای شورای همکاری روز سه شنبه (18 حوت) در بیانیه‌ای هرگونه تعامل با شبکه‌های وابسته به حزب الله را ممنوع اعلام کردند.

در بیانیه پایانی نشست دیروز که در ریاض برگزار شد، آمده است: بر اتخاذ تمام تدابیر قانونی برای منع تعامل با شبکه‌های وابسته به حزب‌الله، رهبران، گروه‌ها و جنبش‌های تابع آن توافق کردیم و دلیل این امر تروریستی دانستن این جنبش (حزب‌الله) است.

وزرای اطلاع رسانی شورای همکاری خلیج فارس در ادامه بیانیه اختتامیه بیست و چهارمین نشست خود ادعا کردند: حزب‌الله گروهی تروریستی است که به دنبال فتنه‌انگیزی است و به تنش و خشونت تحریک می کند و این موضوع نقض آشکار حاکمیت و امنیت اعضای شورا و بسیاری از کشورهای برادر عربی است.

این در حالی است که شورای همکاری هفته گذشته حزب‌الله را در لیست گروه‌های تروریستی وارد کرد.