رژیم اسرائیل صدها میلیون دالر از بابت آتش سوزی خسارمند شد

۸ قوس ۱۳۹۵

آتش سوزی های گسترده در اسرائیل، صدها میلیون دالر خسارات مالی بر این رژیم وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، کابینه اسرائیل علاوه بر بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین بودجۀ اطفایه، باید به کسانی که در آتش سوزی‌های اراضی اشغالی، متحمل آسیب‌های جسمی و خسارات مادی شدند، غرامت پرداخت کند.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت نوشت بر اساس برآوردهای اولیه، آتش سوزی ها تاکنون بیش از 700 میلیون شیکل ( 180 میلیون و 900 هزار دالر) به منازل اسرائیلی‌ها و حدود 300 میلیون شیکل (77 میلیون و 500 هزار دالر) هم به سرک ها، شبکه برق رسانی، زیرساخت ها و مراکز عمومی آسیب وارد کرده است.

روزنامه آحارونوت افزود، هزینه اطفایه هم صدها میلیون شیکل برآورد شده است.

این روزنامه اسرائیلی نوشت پرداخت غرامت به کشاورزانی که مزارع آن ها آتش گرفته است، بازسازی جنگل‌های سوخته، پرداخت حقوق هزاران نفر از کارکنان سازمان اطفایه و دستگاه های امنیتی نیز مجموعاً صدها میلیون شیکل برای اسرائیل هزینه دربر خواهد داشت.

روزنامه آحارونوت به نقل از یکی از مسئولان وزارت مالیه اسرائیل گزارش داد، خسارات ناشی از آتش سوزی های کنونی در هیچ یک از بلایای طبیعی قبلی سابقه نداشته و این حجم خسارات فقط در جنگ ها (جنگ افروزی های اسرائیل) دیده شده است.

آتش سوزی،

اسرائیل،

خسارمند،

دالر،

صدها میلیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.