سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

دست کشیدن ترکیه از حمایت مردم غزه

Gaza-Turkey_solidarity_flagسایت دیلی صباح ترکیه گزارش داد هیاتی از مقامات مرکز تحقیقات سیاست های اقتصادی ترکیه به سرپرستی”گوون ساک” رییس این مرکز برای مذاکره درباره ایجاد یک منطقه صنعتی در اراضی اشغالی کرانه باختری رود اردن به تل آویو سفر کرده اند.

براساس این گزارش هیات ترک در دیدار با “ایوب قرا” مسئول امور همکاری منطقه ای در حزب راست گرای لیکود راه های ایجاد شهرک صنعتی در نزدیکی جنین باسرمایه گذاری ترکیه وحمایت اسرائیل، آمریکا و اروپا را بررسی کردند.

در همین راستا در هفته های قبل نیز مذاکرات ترکیه و اسرائیل درباره تنش های سیاسی موجود برگزار شد. این تعاملات و مذاکرات در حالی صورت می گیرد که دولت اردوغان خود را بزرگترین حامی مردم فلسطین و غزه معرفی می نماید اما در ماههای اخیر جلسات متعددی به منظور عادی سازی روابط میان ترکیه و رژیم کودک کش اسرائیل صورت گرفته است.

گفتنی است پس از حادثه کشتی مرمره در سال ۲۰۱۰ هیاتهای ترکیه همیشه به صورت مخفی به سرزمین اشغالی سفر می کردند.