درخواست “الاحرار” برای جلسه اضطراری در عراق

21 ژوئن 2016

12957423_894578603984399_4793259058386673745_oیک از اعضای کمیسیون “الاحرار” با مهتم کردن جبوری به تکروی، از حیدرالعبادی خواست که برای رای اعتماد به وزرای جدید درخواست جلسه‌ی اضطراری بدهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، زینب الطایی یکی از اعضای کمیسیون الاحرار در مجلس عراق طی اظهاراتی ، سلیم الجبوری را به تکروی در اتخاذ تصمیم و بستن دهان نمایندگان مجلس متهم کرد و از نخست وزیر حیدر العبادی خواست برای برگزاری جلسه‌ی فوق العاده ی رای اعتماد مجلس به کابینه درخواست دهد.

الطایی طی سخنانی گفت که :رییس مجلس نمایندگان سعی در استبداد در مدیریت و تصمیم گیری در مجلس دارد.

وی این امر را «بستن دهان اعضای پارلمان» دانست و اضافه کرد که ریاست مجلس کار خود را قبل از رای اعتماد به اعضای دیگر  کابینه ی جدید که در طی اصلاحات حکومتی اضافه شدند تمام کرد و اظهار داشت که نخست وزیر حیدرالعبادی تا قبل از تمام شدن فرصت قانونی بررسی قوانین مهم باید از الجبوری بخواهد که جلسه ی فوق العاده ی رای اعتماد به کابینه را برگذارکند.

اضطراری،

الاحرار،

الجبوری،

تکروی،

جلسه،

وزرای،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed