دادگاه “استئناف” قضیه دبیرکل الوفاق را 6 نوامبر بررسی خواهد کرد

۱۱ عقرب ۱۳۹۵

طبق گزارش خبرنگار روزنامه “الوسط” دادگاه ششم قضیه ی دبیرکل حزب الوفاق،شیخ علی سلمان، 6نوامبر 2016 برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دادگاه فرجام خواهی پی دادگاه سابق که در 17 اکتبر برگزار شده و حکم به 9 سال زندان داد، درخواست شد.

مدرک جرم ارائه شده به دادگاه یک قطعه ویدیو بود که از تصویر و صدای ضبط شده نمیتوان جرم متهم را اثبات کرد و بنابراین دادگاه برای تایید اتهام با نقص مدارک مواجه شده است و برای اصدار حکم نهایی و قطعی به جلسات بیشتری نیاز دارد.

دادگاه،

شیخ علی سلمان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.