ترور فرماندهان فیلق الرحمن توسط داعش

27 ژوئن 2015

بنابر تصمیم گیری فرماندهان نیروهای داعش در ریف دمشق ترور برخی از فرماندهان مجموعه های مسلح در این منطقه در دستور کار قرار گرفته ومتعاقب آن یک فرد انتحاری خود را در جلسه فرماندهان فیلق الرحمن منفجر که بر اثرآن ابونصر فرمانده فیلق الرحمن به صورت سطحی مجروح وریاض الخرقی ملقب به ابوثابت فرمانده گروه جندالعاصمه کشته می شود. طراحی برای ترور فرماندهان دیگر در دست پیگیری است.

ترور،

داعش ،

فیلق الرحمن ،

منطقه ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed