تأکید عضو دفتر سیاسی حماس بر نقش جنبش صابرین

۱۴ قوس ۱۳۹۴

b8cb0209-5990-4483-9e04-523c66c4b484عماد العلمی عضو دفتر سیاسی حماس، در سخنانی در جمع گروه های مقاومت؛ بر حمایت بیش از پیش گروه های مقاومت از جنبش صابرین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی با بیان اینکه صابرین یکی از رویش های مهم و ارزشمند جریان مقاومت است گفت:” جنبش صابرین مسیری بسیار روشنی را در پیش داشته و تا کنون موفقیت های خوبی را در عرصه های سیاسی، فرهنگی، خیریه و نظامی به دست آورده است”.

وی در ادامه سخنانش به نقش مهم و تأثیر گذار جنبش صابرین در جنگ ۵۱ روزه اشاره نمود و گفت:” این جنبش با همیاری و همکاری سایر گروه ها ضرباتی را بر پیکره رژیم اسرائیل وارد کرد”.

صابرین،

فلسطین

مقاومت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed