بی اعتمادی اسرائیلی ها به سیاستهای اقتصادی نتانیاهو

۲۱ قوس ۱۳۹۴

IMG10410557سازمان خیریه اسرائیلی«لاتت» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ۸۱ درصد از شهروندان فلسطین اشغالی معتقدند سیاست های اقتصادی حکومت کنونی موجب افزایش نیازمندان و فقرا در جامعه اسرائیل شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سازمان خیریۀ «لاتت» که در آستانه روز بین المللی مبارزه با فقر، این گزارش را منتشر کرده است اعلام کرده تنها ۱۷ در صداز مردم بر این باورند که دولت اسرائیل موفق به مهار شکاف عمیق اجتماعی میان ثروتمندان و فقرا در سرزمین های اشغالی خواهد شد.

این گزارش می افزاید کسانی که موافق عدم موفقیت دولت هستند عمدتا بی برنامه گی دولت و فساد و درگیری های سیاسی را علت اصلی این عدم موفقیت می دانند. همچنین در این گزارش آمده است ۴۱ درصد بر این باورند که تنها سازمان خیریه و اشخاص حقیقی به مبارزه با فقر مشغولند.

«اران واینترائوب» رئیس لاتت با استناد به نتایج نظرسنجی اظهار داشت: زمان آن رسیده که درفلسطین اشغالی روز ملی مبارزه با فقر تعیین شود.شاید این امر سران حکومت را وادار کند مشکلات امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را در رأس امور قرار دهند.

بر اساس این نظر سنجی ۸۱ درصد پاسخگویان بر این باورند که شکاف میان فقرا و ثروتمندان نتیجه سیاستهای دولت راستگرای نتانیاهو در طول ۱۰ سال اخیر می باشد.

اسرائیل،

نارضایتی،

نتانیاهو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed