افزایش بی سابقه ترس و هراس در میان یهودیان بیت المقدس شرقی

۲۳ قوس ۱۳۹۴

0,,18091472_303,00به گزارش پایگاه خبری اسرائیلی«المصدر»بر اساس نظرسنجی که اخیرأ در سرزمین های اشغالی صورت گرفته، بیشتر اسرائیلی ها ترجیح می دهند مناطق عرب نشین بیت المقدس شرقی تحت تسلط کامل حکومت خود گردان فلسطین قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نظر سنجی که توسط کنست اسرائیل صورت پذیرفته از هر دو اسرائیلی، یک نفرمعتقد است که باید کنترل مناطق عرب نشین بیت المقدس شرقی به فلسطینی ها واگذار شود. همچنین ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی یاد شده در پاسخ به اینکه آیا موافقند که دولت حقوق عرب های بیت المقدس شرقی را که به اسرائیل پیوسته اند، لغو نماید، نظر مثبت داشته و۳۸ درصد نیز معتقدند که اسرائیل نباید دست به چنین اقدامی بزند.

همچنین در پاسخ به سؤالی مربوط به هزینه های اقتصادی تحمیلی به دولت اسرائیل بابت کنترل مناطق عرب نشین بیت المقدس شرقی، ۵۰ درصد از اسرائیلی ها گفته اند که کنترل این مناطق باید به فلسطین واگذارشود و ۴۱ درصد نیز گفته اند که این کار نباید توسط دولت صورت پذیرد.

طبق نتایج این نظرسنجی هراس و دلهره یهودیان را فرا گرفته است وآنچه برای ایشان اهمیت دارد زنده ماندن وامنیت است. بیش از ۶۰ درصد یهودیان دولت نتانیاهو وحکومت خودگردان را عامل این درگیری ها وناامنی ها می دانند.

بیت المقدس،

عرب نشین

هراس،

یهودیان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed