کرزی بار دیگر بر بی طرفی دولت در امور انتخابات تاکید کرد

حامدکرزی رئیس جمهوری کشور، در جلسه اعضای کابینه یک بار دیگر بر بی طرفی دولت در امورانتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی گفت:  طرفداران هیچ کاندیدای حق ندارند تحت این عنوان که گویا حمایت رئیس جمهور با تیم آنهاست به مردم افغانستان معلومات نا درست بدهند.

رئیس جمهور به تمام مسئولین و کارمندان دولتی بخصوص والیان و وزرای کابینه دستور داد  تا از امکانات دولتی به نفع هیچ کاندیدی استفاده ننمایند.

کرزی گفت که  مسئولین و کارمندان دولتی منحیث شهروندان کشور حق دارند که در مورد کاندیدان مورد علاقه شان نظر مشخص خود را داشته باشند، اما به هیچ وجه نمی توانند از امکانات دولتی به نفع و یا ضرر کاندیدای مشخص استفاده کنند.

حامد کرزی تصریح کرد که وظیفه حکومت افغانستان است تا زمینه انتخابات شفاف و عادلانه را برای همهء مردم افغانستان، فراهم سازد.

رئیس جمهور کشور تاکید کرد که طرفداران هیچ کاندیدی حق ندارند تحت این عنوان که گویا حمایت رئیس جمهور با تیم آنهاست به مردم افغانستان معلومات نادرست بدهند و هیچ کسی در این رابطه نمی تواند از وی نمایندگی نموده، کسی را برای رای دادن به کاندیدای دلخواه اش فراخواند.

حامد کرزی با تاکید خاطر نشان کرد که برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور متعهد است و هیچگونه مداخلات خارجی را در انتخابات اجازه نمی دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *