واکنش صالح در پیوند با کشته شدن محسود

۱۳ عقرب ۱۳۹۲

کشته شدن حکیم الله محسود  توسط  طیاره های بدون سرنشین امریکایی واکنش های زیادی را درمحافل خبری و سیاسی  جهان بر انگیخت عده گام بلند در راستای نابودی تروریسم خواندند  و عده ای هم نکوهش کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امرالله صالح رهبر روند سبز و رئیس پیشین امنیت ملی کشور در واکنش به ترور حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان، در صفحه فیس بوکش با مطرح کردن این سوال که چرا امریکایی‌ها رهبران طالبان افغان را ترور نمی کنند؟ می نویسد طیاره های بی پیلوت امریکایی در نشانه گیری و کشتن طالبان پاکستانی خیلی موثر اند اما همین طیارات اجازه و برنامه کشتن رهبران طالبان افغانی و شورای مشهور کویته در خاک پاکستان را ندارند.

گفته می شود که حتی تعدادی از رهبران طالبان به اصطلاح افغانی بخاطر مذاکرات و هماهنگی بیشتر با “مقامات ” به اسلام آباد سفر کرده اند.

این چندمین رهبر تحریک طالبان پاکستان است که به کمک مستقیم امریکا کشته میشود. یعنی امریکا تهدید امنیتی علیه اردوی پاکستان را تحمل نمی‌کند و آن را تهدید علیه خود می‌داند.

اما در مقابل نه تنها که هیچ یک از عضای شورای کویته کشته نشده اند بلکه برای آنها دفاتری در قطر و دیگر جاها نیز پیشنها می‌گردد.

در حالی که تروریست، هر کسی که باشد و از هرکجایی که باشد تروریست است اما این عملیات‌های سلیقه‌ای شک و گمان را در رابطه به معیارهای دوگانه تشدید می‌بخشد، در خونخواری، بی رحمی و نوع دیدگاه طالبان افغانی و پاکستانی هیچ تفاوتی وجود ندارد. تفاوت این است با یکی ارتش پاکستان مخالفت دارد و دیگری را کمک می کند و متحد خود می‌داند.

جهت گیری امریکا سوال عمیق در اذهان بوجود می آورد. قشر استراتیژیک افغانستان نباید از کنار این سوال به آسانی عبور کند. برای متحدین ما تعریف دشمن سلیقه‌ای شده است ما نیاز به تقلید و پیروی کور کورانه نداریم.

امرالله

پاکستان

حکیم الله

روند سبز

صالح

طالبان

محسود


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.