مفتشین بین المللی یک دستگاه اتُمی ایران را بررسی کرد

۱۸ قوس ۱۳۹۲

مفتشین ادارهء بین المللی انرژی اتُمی بررسی یک روزه خود را از یک دستگاه اتُمی ایران تکمیل کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حدود دو سال اخیر این اولین بار است که متخصصین سازمان ملل متحد از دستگاه اتُمی اراک باز دید می کنند.

بررسی دیروز بر مبنای توافقی صورت می گیرد که میان شش کشور قدرت مند جهان و ایران در ماه نومبر در ژینو حاصل شد، بر اساس این توافق، ایران مکلف است که در بدل کاهش تحریم های اقتصادی جهان بر این کشور، بخشی از برنامهء اتُمی اش را متوقف بسازد.

ایران پذیرفته است که ریکتور اراک هیچ فعالیت نخواهد کرد، اما کشورهای غربی شک دارند که در دستگاه اراک به اندازه یی پلاتنیم تولید خواهد شد که برای ساخت سلاح اتُمی نیاز است.

قرار است مفتشین اداره بین المللی انرژی اتُمی سازمان ملل متحد نتایج بررسی های خود را پس از بازگشت به مقر این اداره در ویانا منتشر کنند.

اتمی،

ایران،

بررسی،

دستگاه

مفتشین،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.