كاهش 20 درصدي ناامني ها درهرات

۲۷ عقرب ۱۳۹۲

مسئولان امنيت ملي در هرات ازبهبود وضعيت امنيتي و كاهش جرايم  در جريان سال جاري نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان ميگويند واگذاري كامل تامين امنيت به قواي افغان و همچنان كاهش سطح مخالفت ها با دولت از عوامل اصلي كاهش جرايم و بهبود وضعيت امنيتي درهرات است.

سيد اميرشاه سادات رئيس امنيت ملي هرات، واگذاري كامل مسئوليت هاي تامين امنيت ازقواي خارجي به نيروهاي افغان را طي سال جاری از عوامل بهبود اوضاع امنيتي و كاهش مخالفت هاي باحكومت محلي هرات عنوان کرد.

وي ميگويد: بررسي هاي اداره امنيت ملي هرات نشان ميدهد كه حدود 20 درصد جرايم و نا امني ها در این ولایت طي هشت ماه گذشته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته كاهش داشته است.

رئيس امنيت ملي هرات همچنان ميافزايد: درجريان هشت ماه گذشته نزديك به 890 واقعه جرمي ثبت شده است درحالي كه اين رقم درسال گذشته 1100 واقعه بوده است.

به گفته مسئول اول دستگاه استخباراتي هرات، افغاني شدن مسئوليت هاي تامين امنيت، گسترش حكومت داري خوب و مديريت اوضاع امنيتي و ازهمه مهمترفعاليت هاي گسترده ي شوراي عالي صلح و پيوستن مخالفين مسلح به زندگي مسالمت آميز درهرات، ازجمله عوامل اصلي بهبود امنيت و كاهش جرايم جنايي دراين ولايت عنوان ميشود.

مسئولان رياست امنيت ملي هرات ميگويند:براي كنترول اوضاع امنيتي همكاري هاي نزديكي را با ارگانهاي عدلي وقضايي، پوليس و ارتش درهرات برقرارنموده اند.

مسئولان دستگاه استخباراتي هرات در حالی از کاهش قابل ملاحظه ای نا امني و جرايم دراين ولايت خبر ميدهند كه نگراني هاي مبني بر بدترشدن اوضاع امنيتي با نزديك شدن به زمان انتخابات در ميان مردم شدت گرفته است.

با اين همه برخي ازكارشناسان نظامي درهرات براين اعتقاد هستند كه كاهش نا امني ها در اين اواخر ناشي از سردشدن هوا و كاهش تحركات مسلحانه مخالفين مسلح است.

25 درصد

امنیت

جذایم

رئیس

طالب

کاهش

ملی

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.