مخکش؛ به دادستانی کل معرفی میشود

۱ میزان ۱۳۹۶

رییس جمهور غنی در پیوند به اسنادی که از ادارۀ امور به رسانه‌ها درز کرده بود بعد از ختم اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دادستانی کل هدایت داده است که در این مورد تحقیقات همه جانبه انجام دهد.

در خبرنامۀ ارگ آمده است «محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، رفتار، فکر و عملکرد تبعیض آمیز در تمامی عرصه ها بخصوص در داخل دستگاه حکومتی را شدیداً محکوم می کند و به هیچ نهاد و فردی اجازۀ خدشه دار کردن وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان را نمی دهد»

و در ادامه خبرنامه گفته شده است که « رئیس جمهور غنی به لوی څارنوالی کشور هدایت داده است تا در این خصوص تحقیقات همه جانبه انجام داده و در تشخیص عامل و یا عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در روشنی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور با آنان برخورد نماید».

در اسنادی که توسط مخکش یکی از کارمندهای ادارۀ امور در تلگرام عمومی این اداره بارگزاری شده بود اوج تبعیض را در این اداره به نمایش گذاشت و در پی آن موج از اعتراض‌های مردمی بوجود آمد.

ارگ

تبعیض

دادستانی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.