داکتران شفاخانه وزیر اکبرخان دست یک جوان را از قطع شدن نجات دادند

۲۲ عقرب ۱۳۹۶

شب گذشته داکتر شفاخانه وزیر محمد اکبر خان موفق شدند که دست یک مریض خود را از قطع شدند نجات بدهند، به گفته داکتران تمام رگ‌های دست این مریض در اثر حادثۀ قطع شده بود اما داکتر شفاخانه وزیر محمد اکبر خان توانستند دوباره این رگ‌ها را جابجا کنند.

داکتر رامین فرامز جراح این عملیات به خبرگزاری خاورمیانه گفت « نوجوانی ساعت دوازده شب از اثرِ اصابتِ آلهٔ جارحه غرضِ قطعِ دست به حالت شاک به شفاخانه آورده شده بود. در قسمتِ بند دست او یک جرحه وسیع موجود بوده و عمق جرحه تا استخوان‌های ساعد‌ وی رسیده و استخوان‌های مذکور قابل رویت بود. خونریزی فورانی در ناحیه دیده شده و تمام ساختمان‌های آناتومیک قدام ساعد وی به شمول عصب ‌و شریان‌ النار و عصب میدین کاملا قطع شده بود. صرف شریان رادیال بصورت ناتام تخریب و قسما جریان خون در آن دیده می‌شد.»

در ادامه افزود « مریض از بخشِ جراحی اوعیه یکی از شفاخانه‌ها جواب رد دریافت کرده و غرض قطعِ دست به سرویس ارتوپیدی راجع شده بود. اما بعد از اهتمامات عاجل و تداوی بالخاصه شاک هموراژیک همزمان مریض توسط ما تحت عملیات جراحی قرار گرفت. و عملیات وی هفت ساعت طول کشید. ابتدا شریان‌های اُلنار و رادیال ترمیم و تفمم داده شده و جریانِ خونِ دست اعاده گردید. بعدن عصب اولنار و میدین و هم‌چنان تمام اوتارِ قابضۀ عمیق و سطحی ای قطع شده پلان به پلان ترمیم گردید. در جریان عملیات شاک مریض بهبود یافته و حالت عمومی وی قناعت بخش شد.»

در آخیر داکتر رامین گفت که  «مریض تا 72 ساعت تحت مراقبت قرار گرفته نبض موجود بوده و دست مریض مع‌الخیر از قطع شدن نجات یافت.»

این در حالیست که بیشتر از مریضان از افغانستان به کشورهای خارج بخاطر تداوی میروند.

 

ندیم پارسینا

 

 

 

 

 

داکتر

شفاخانه

قطع شدن

نجات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.