نشست وزرای زراعت افغانستان وجمهوری مردم چک در کابل

۱۳ اسد ۱۳۹۶

اسد الله ضمیر وزیر زراعت آبیاری ومالداری با ” مارین جوریکا ” وزیر زراعت جمهوری چک وهیئت همراه اش در مقر وزارت زراعت ملاقات نمودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دراین دیدار سفیر کبیر جمهوری مردم چک در افغانستان ، عتیق الله نصرت رئیس اطاق تجارت کابل، شماری از سرمایه گذاران سکتور خصوصی، برخی از مسوولین بخش مالداری وزارت زراعت حضور داشتند .

این اولین بار است که وزیر زراعت جمهوری مردم چک با همتای افغان اش درکابل ملاقات می کند.

دراین دیدار، نماینده های هردو کشور روی موضوعات سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش های مختلف زراعت و مالداری افغانستان و بخش مالداری به ویژه اصلاح نسل بحث و تبادل نظر نمودند.

انکشاف مالداری بخش مهم در افغانستان است که در طی نزدیک به دو دهه گذشته تا حال فعالیت مثمری در آن صورت نگرفته است.

جانب افغانستان علاقمند است تا از توانایی ها و فرصت های که کشور چک در انکشاف مالداری دارد استفاده نماید و همچنان توجه سرمایه گذاران افغان و چک را برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بخش های زارعت ومالداری افغانستان جلب نماید .

جمهوری چک پیش از این از طریق دفتر PRT در ولایت لوگر، خدماتی را در بخش مالداری برای مردم عرضه نموده است.

سفیر چک در کابل

ضمیر

مردم چک

همکاری در بخش زراعت

وزیر زراعت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.